مولانا

 

در هوایت بی قرارم روز و شب

 

                           سر ز پایت بر ندارم روز و شب

 

روز و شب را همچو خود مجنون کنم

                      

              روز و شب را کی گذارم روز و شب؟!

 

جان و دل می خواستی از عاشقان

                  

           جان و دل را می سپارم روز و شب

 

تا نیابم آنچه در مغز منست

              

                یک زمانی سر نخارم روز و شب

 

تا که عشقت مطربی آغاز کرد

               

                 گاه چنگم، گاه تارم روز و شب

 

ای مهار عاشقان در دست تو

              

                در میان این قطارم روز و شب

 

زآن شبی که وعده دادی روز وصل

                  

               روز و شب را می شمارم روز و شب

 

بس که کشت مهر جانم تشنه است

             

               ز ابر دیده اشکبارم روز و شب...

/ 3 نظر / 30 بازدید
امیرمسعود

liiiikeeeee[دست]

خدیجه

عالی بوددددددددددددددددددد

عاطفه

خعلییییی قشنگه