آغوش

 

شعـر ... ،

 

ردیــف و قــافیـه نــمی خــواهــد !

 

بـــوی آغـوش،

 

هـــر دیـــوانــه ای را شـــاعـــر مـی کــند . . . !

/ 1 نظر / 30 بازدید
امیرمسعود

مث من[ناراحت][ناراحت]