همه چیز خوب میشود...قول!

 

هر از گاهی خودت را هَرَس کن ...     شاخه های اضافیت را بزن،   پای تمام شاخه بریده هایت بایست،   تمام سختی هایت ...   دردهایت ...   خاطرات بدت را ...   باغبانی کن !   سبک کن فکرت را از هرچه آزارت می دهد   ریاضیدان باش حساب و کتاب کن خوبی های زندگیت را   جمع کن آدمهای بد زندگیت را   کم کن دور کسانی که تو را از خدا دور می کنند،   خط بکش ...   همه چیز خوب می شود قول ...   خوب می شود...

/ 1 نظر / 35 بازدید
امیرمسعود

کاش میشد هرس میکردم...