حسین پناهی

 

شب در چشمان من است!


به سیاهی چشمهایم نگاه کن؛

روز در چشمان من است!
به سفیدی چشمهایم نگاه کن...؛
شب و روز در چشم های من است...!
به چشمهایم نگاه کن،
پلک اگر فرو بندم،
جهانی در ظلمات فرو خواهد رفت...
/ 1 نظر / 32 بازدید