ملاقات ممنوع!

 

دکتر؟

 

پای نسخه ام بنویس:

 

ملاقات ممنوع!

 

بگذار تنهاییم،

 

دلیل پزشکی داشته باشد...

/ 3 نظر / 29 بازدید
امیرمسعود

[قهر][ناراحت][گریه]

رها

کاش واسه منم همینو مینوشتن [ناراحت]

رها

چون ملاقات ممنوع شدم به اجبار [ناراحت]