خدا...

عکس عاشقانه جدید

 

اگر خودت را پیدا کنی،

 

حقیقت را کشف میکنی!

 

در راه حقیقت به عشق میرسی...

 

و در پی عشق، خدا را میابی...و در

 

خــــــــدا

 

به همه چیز خواهی رسید...

/ 2 نظر / 41 بازدید
امیرمسعود

و خدا همه چیز من است...

M.B

مثل همیشه زیبا [گل]