امل نیستم!

 

امل نیستم!

 

دل میخواستم، نه تن!

 

تن فروش در شهر زیاد است.

 

فرقی ندارد زن باشی یا مرد،

 

دل نداده، تن بدهی،

 

فاحشه ای...

/ 3 نظر / 22 بازدید
M.B

گاﻫﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﻻﺯﻡ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﯾﺎﺩ ﺑﺒﺮﯾﻢ ﯾﺎﺩ ﻫﻤﻪ ﯼ ﺁﻧﻬﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﺒﻮﺩﻧﺸﺎن ﺑﻮﺩﻧﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﯼ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ

M.B

اینم از ادرسم

maedeh

این روزها یک رنگ که باشی چشمانشان رامیزنی....! خسته میشن ازرنگ تکراریت...! این روزها دوره ی رنگین کمان هاست...! چه دنیای عجیبیه همه میگن حرف دلتو بزن حرف دلموزدم دل همروزدم دردیعنی سرت به سنگی بخوره که به سینه میزدی گاهی پروانه هاهم اشتباه عاشق میشوند به جای شمع گردچراغ های بی احساس خیابان میروند