خوش به حالت...

 

خوش یه حالت آسمان!

 

وقتی گریه میکنی،

 

همه خوشحال میشوند...

 

اما...

 

هروقت من گریه میکنم،

 

میگویند:

 

چـــــتـــــه؟

/ 2 نظر / 32 بازدید
امیرمسعود

خوش بحال آسمان خوش بحال آسمان