سعدی

 

شنیدمت که نظر می کنی به حال ضعیفان،

 

 

                   تبم گرفت و دلم خوش به انتظار عیادت...!

/ 10 نظر / 31 بازدید
YASIN

سلام سحر جون وبت عاليه خوشحال ميشم سر بزني...

رها

ممنون جیگر بازم ب وبم بیا

رها

ممنون جیگر بازم ب وبم بیا

رها

ممنون جیگر بازم ب وبم بیا

رها

ممنون جیگر بازم ب وبم بیا

رها

ممنون جیگر بازم ب وبم بیا

رها

ممنون جیگر بازم ب وبم بیا

رها

ممنون جیگر بازم ب وبم بیا

امیرمسعود

[دست][دست]

taha

خوشبختی به کسانی روی می اورد که برای خوشبخت کردن دیگران میکوشند...