گله هارا بگذار...

 

گله ها را بگذار !

ناله ها را بس کن !

روز گار گوش ندارد که تو هی شِکوه کنی !

زندگی چشم ندارد که ببیند اخم دلتنگ تو را ....

فرصتی نیست که صرف گله و ناله شود ! .....

تا بجنبیم تمام است تمام !!!

مِهر دیدی که به بر هم زدن چشم گذشت ....

یا همین سال جدید !!!

این شتاب عمر است !!!!

من و تو باورمان نیست که نیست !!!

/ 4 نظر / 27 بازدید
حامدچاری

سلام[گل] شعر زیبائی است هشدارتان بجا بود که غفلت نکنیم / بهره بردن از عمر تندرست باشید

امیرمسعود

تموم زمدگی ما توی غفلت از بین رفته الهی العفو