زندگی باید کرد

 

زندگی باید کرد !

 

گاه با یک گل سرخ ،

 

گاه با یک دل تنگ ،

 

گاه باید رویید در پس این باران ،

 

گاه باید خندید بر غمی بی پایان...

/ 3 نظر / 25 بازدید
امیرمسعود

[ناراحت][ناراحت]

رها

کنار هم بودن تمام زندگی نــــــیست!!! زندگی معنای قشنگــــــتری هم دارد!!! همین که بخاطر اینکه نیازاریش کنار میکشی،شاید زیبا ترین لحظه زندگیـــــــــــــ باشد!