/ 7 نظر / 29 بازدید
امیرمسعود

گرامی باد این ماه عزیز

ی طرفه

خدایا....!!!!!! به من بفهمان که بی تو چه می شوم!!!! اما نشانم نده !!!!! خدایا .........!!!!!!!!! به من بفهمان و هم نشانم بده که باتو چه می شوم

maedeh

ماه رمضان مبرک[گل]

امیر

روزه نماز شما و خانواده محترم مورد قبول درگاه حق .یاعلی[گل]

امیر

روزه نماز شما و خانواده محترم مورد قبول درگاه حق .یاعلی[گل]

رها

به سلامتی خودمون که یه "مخاطب" داریم! یه مخاطب"خــــــــــآص" خیلی خاص!!! که اسمش... "خــــــــــــــــــــــــــدآ"ست . . مواظب خودت باش .. التماس دعا عزیزم [گل]