حسین پناهی.

 

هیچ وقت،

 

هیچ وقت نقاش خوبی نخواهم شد...

 

امشب دلی کشیدم،

 

شبیه نیمه سیبی!

 

که به خاطر لرزش دستانم،

 

در زیر آواری از رنگ ها،

 

ناپدید ماند...

/ 2 نظر / 31 بازدید
ایلیا

تو ماه را بیشتر از همه دوست می‌داشتی و حالا ماه هر شب تو را به یاد من می‌آورد می‌خواهم فراموش‌ات کنم اما این ماه با هیچ دستمالی از پنجره‌ها پاک نمی‌شود!