میخواهم ببارم...

 

میخواهم ببارم!

 

 

آنقدر که...

 

 

یا ابر تمام شود، یا باران...!

/ 3 نظر / 29 بازدید
میلاد

دلــــــــم . . . نــه عشــق میخــواهـــد نــه دروغ هــای قشنگــــ نــه ادعای بزرگـــــــ دلـــــــم . . . یکـــ فنجـــان قهــوه تــلخ میخـــواهـــد . . . و یکـــ دوســت کــه فقــط و فقــط . . یکــــ دوســت بـاشـــد و بشـــود بـا او درد و دل کـــرد

امیرمسعود

هووووووفففففف[ناراحت]