وقتی دلت با خداست

عکس عاشقانه جدید

 

وقتی دلت با خداست،

 

 

بگذار هر کس میخواهد دلت را بشکند...

 

وقتی توکلت با خداست،

 

بگذار هر چقدر میخواهند با تو بی انصافی کنند...

 

وقتی امیدت با خداست،

 

بگذار هر چقدر میخواهند نا امیدت کنند...

 

وقتی یارت خداست،

 

بگذار هر چقدر میخواهند نارفیق شوند...

 

بگذارهرچقدرمیخواهند پشت سرت حرف بزنند...

 

.همیشه با خدا بمان.

/ 5 نظر / 48 بازدید
امیرمسعود

خدا با ماس..

amir

داشتم رد میشدم دمپاییم افتاد اینجا تو وبت. قربون دستت اون پشت مشتا پشت کامنتا افتاده بی زحمت بیارش.

amir

[نیشخند]ایندفعه آهن پاره میندازم پارش نکنی. منتها میترسم بخوره تو سر هم لینکیات.

عماد

خدایا . . .خواستم بگویم تنهایم اما نگاه خندانت،مرا شرمگین کرد چه کسی بهتر از تو