وقتی رسیدی

 

رسیدن آداب دارد..

 

وقتی رسیدی باید بمانی

 

باید بسازی..

 

باید مدام یادت باشد که چقدر

 

زجرکشیدی تا رسیدی‏‏!‏

 

که آرزویت بوده برسی..‏!‏

 

وقتی رسیدی باید حواست باشد

 

تمام نشوی.......‏!‏

/ 2 نظر / 29 بازدید
امیرمسعود

لااااااییییییکککککککک

maedeh

دست به دامن خدا که میشوم... چیزی آهسته درون من به صدا میاید که: نترس! از باختن تا ساختن دوباره… فاصله ای نیست…