آدم...؟

 

آدم؟!

 

اگر عاشقی، روراست بگو!

 

اینکه غیر مستقیم میخواهی مرا داشته باشی،

 

خیالت، خیالات خام است...

 

زن، دوست دارد "دوستت دارم" را،

 

از زبانت بشنود...

/ 12 نظر / 33 بازدید
نمایش نظرات قبلی
امیر

ممنون از حضور زیبای شما[گل] زیباست پستت بازم بیا خوشه اشک

ویولون

دنياي اين روزاي من هم قد تن پوشم شده انقدر دورم از تو كه دنيا فراموشم شده دنياي اين روزاي من درگير تنهاييم شده تنها مدارا مي كنيم دنيا عجب جايي شده هر شب تو روياي خودم آغوشتو تن مي كنم آينده ي اين خونه رو با شمع روشن مي كنم هر شب تو روياي خودم آغوشتو تن مي كنم آينده ي اين خونه رو با شمع روشن مي كنم در حسرت فرداي تو تقويممو پر مي كنم هر روز اين تنهاييو فردا تصور مي كنم هم سنگ اين روزاي من حتي شبم تاريك نيست اينجا به جز دوري تو چيزي به من نزديك نيست هر شب تو روياي خودم آغوشتو تن مي كنم آينده ي اين خونه رو با شمع روشن مي كنم هر شب تو روياي خودم آغوشتو تن مي كنم آينده ي اين خونه رو با شمع روشن مي كنم دنياي اين روزاي من همقد تن پوشم شده انقدر دورم از تو كه دنيا فراموشم شده دنياي اين روزاي من درگير تنهاييم شده تنها مدارا مي كنيم دنيا عجب جايي شده[گل]

ساحل

❤⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜❤ گـاهـ ـی اُوقـاتــ נِلـَمــ مـیـخـواכ בُ֗رمـایـ ـی بُـخُورمــ.. و فـاتِحِـهــ اـی بِـفِـرِستـَمـ... شـاנیَـشــ اَرزانیــ کَـسـانیــ کـِهــ .. رَفـتَـنَمــ را لـَحـظِهــ شُـمـارـی مـیـکُنَـند... ❤⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜⇜❤

ساحل

✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖ خوشبَختـ ـی هَمیـלּ..כَر کِنـ ـآرِ هَم بوכَنـ ـهاست، هَمیـלּ..כوستـ ـداشتَـלּ ـهاستـ، כَر آغوشـ گّـ ـرِفتَنـ ـهاست، خوشبَختـ ـی هَمیـלּ...لَحظـ ـهـ هاـیِ ماستـ، هَمیـלּ...ثانیهـ ـهاییستـ کـ ـهـ כَر شِتابِ زِنـכگـ ـی گُمِشاלּ کـ ـَرכِه ایم ✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖✖

ویولون

√. כَر اطراف خانہ ے مـלּ آלּ کس کہ بہ כیوار فکر مے کنـכ ، آزاכ است ! آלּ کس کہ بہ پنجره .... غمگیـלּ ! و آלּ کس کہ بہ جستجوے آزاכے است ، میاלּ چار כیوارے نشستہ مے ایستـכ .... چنـכ قـכم راه-مے-روכ ! نشستہ .... مے ایستـכ ...چنـכ قـכم راه مے روכ ! نشستہ .... مے ایستـכ .... چنـכ قـכم راه مے روכ ! نشستہ.....مے ایستـכ .... چنـכ قـכم راه مے روכ ! نشستہ .... مے ایستـכ چنـכ قـכم .... حتے تو هم خستہ شـכے از این شعر حالا چہ برسـכ بہ او کہ .... نشستہ مے ایستـכ .... نـــــــہ ! .... افتاכ !

taha

وقتی دو قلــــــــــــــــــب برای یکدیگر بتپد. . . هیچ فاصله ای دور نیست. . . هیچ زمانی زیاد نیست. . . و هیچ عشق دیگری نمیتواند ان دو را از هم دور کند. . . محکم ترین برهان عشق. . . اعتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد است. . .

میلاد

آآآآآآآپپپپپپپپپپپمممممممم[گل]

رها

بعضیا خیلی خسیسن حتی واسه گفتن دوست دارم [نیشخند]