خاطرات من!

 

نـــمیخواهــم شـعــرت کــنــم کــه،

 

 

بشـــوی غـــزلی در مـیان کــتــاب هـــای چـاپی.

 

یا مثــلا رمـانـی "عاشــقــانــه" در کـــتابخــانــه هـــای شـــهر.

 

"گنگ" بمانـــی دوســـت داشـــتــنی تـــری؛

 

خـاطرات خـوب مــن...

/ 2 نظر / 28 بازدید
امیرمسعود

رود دنیا جاریست زندگی باید کرد

رها

"نبودنت" مثل تمام کردن سیگار است در نیمه شب برفی وقتی دکه های شهر همه بسته اند...